Skip navigation
9

Příčiny artrózy kolene

Existuje mnoho různých aspektů, které mohou přispívat k artróze kolene. Rychlost průběhu artrózy se v závislosti na těchto aspektech může měnit.

Věk

 

Degenerace nebo postupný rozpad chrupavky v koleni je často důsledkem běžného procesu stárnutí.

Dřívější zranění kolene

 

Zranění kolene, zejména vazů, může způsobit, že přirozenádegenerace chrupavkyzačne mnohem dříve nebo bude mít rychlejší průběh.

U lidí, kteří utrpěli poranění předního křížového vazu, existuje 50% riziko, že se u nich v následujících deseti letech rozvine artróza.

Tělesná hmotnost

 

Nadváha často urychluje degenerativní proces . Vyšší tělesná hmotnost je jedním z největších rizikových faktorů artrózy kolene.

Rodinná anamnéza

 

Dřívější výskyt artrózy v rodině je faktor, který může hrát roli při tom, zda artrózou onemocníte či nikoliv.