Skip navigation
9

Video pro nácvik dovedností s chodidlem Flex-Foot

Naučte se maximálně využívat vlastností vašeho chodidla Flex-FootProč cvičit?

Cvičení, která vidíte na tomto videu, vám pomohou naučit se využívat maximum vlastností vašeho chodidla Flex-Foot. Můžete se podívat na souhrnné video, kde uvidíte celou sérii cvičení (viz výše), nebo se zaměřit na provedení jednotlivých cviků. K tomu vám pomůže popis daného cviku, tak abyste jej prováděli správně.

Pravidelným cvičením získáte lepší kontrolu nad svým protetickým chodidlem a budete jednodušeji zvládat své denní aktivity. Lepší rovnováha a posílené svaly na protetické straně vám dodají větší jistotu a pocit bezpečí při chůzi.

Videa vám ukáží, jak můžete provádět různá cvičení během dne, při práci, během nakupování, když vaříte, apod. ...

Hodně štěstí!
1. Stoj

Postavte se zpříma a rozdělte váhu mezi protetickou stranu a zdravou stranu. Proveďte kontrolu stoje pomocí zrcadla.

2. Pohyb ze strany na stranu

2. Pohyb ze strany na stranu

Pomalu přeneste váhu na protetickou stranu.

Pomůže vám, když stáhnete hýžďové svaly (svaly kolem kyčle/pánve). Stáhněte svaly pahýlu, čímž dosáhnete stability.

3. Pohyb dopředu - dozadu

3. Pohyb dopředu - dozadu

Postavte se zpříma a rovnoměrně rozdělte váhu mezi protetickou stranu a zdravou stranu. Pomalu přeneste váhu dopředu a dozadu, kontrolujte rovnováhu a při pohybu dopředu se snažte vnímat protetické chodidlo.

Stáhněte svaly kolem pahýlu a pánve, čímž dosáhnete stability.

4. Nácvik rovnováhy

4. Nácvik rovnováhy

Aby bylo udržení rovnováhy obtížnější, zkuste stát na složeném ručníku nebo polštáři.

Při vystupování a sestupování na polštář/ručník buďte opatrní..

5. Chůze po značkách

5. Chůze po značkách

Na podlaze vyznačte 3 různé body: pro krátký krok, středně dlouhý krok a dlouhý krok. Aktivně zatižte protetickou stranu a zdravou končetinou udělejte krok dopředu.

Při pohybu chodidlem dopředu a dozadu se zaměřte na rovnováhu na protéze. Udělejte úplný krok dopředu a dozadu.

6. Výstup na schod

6. Výstup na schod

Pomalu přeneste váhu na protetickou stranu, poté zatlačte pahýl do lůžka a pomalu položte chodidlo na zdravé straně na schod.

Pomocí svalů kolem kolenního kloubu a kyčle/pánve se snažte kontrolovat rovnováhu na protetické straně. Věnujte pozornost pohybu pánve dopředu, aby pánev byla v jedné linii a aby se nerotovala nebo neotáčela.

7. Cvičení s tenisovým míčkem

7. Cvičení s tenisovým míčkem

Pomalu přeneste váhu těla na protetickou stranu a stáhněte svaly pahýlu v lůžku. Pod chodidlo na zdravé straně umístěte tenisový míček. Chodidlem na zdravé straně opisujte malé kroužky a střídejte je s rychlými příčnými pohyby.

Dávejte pozor, abyste po tenisovém míčku neuklouzli.

8. Cvičení s využitím therabandu

8. Cvičení s využitím therabandu

Přeneste váhu na zdravou stranu a kolem protetického chodidla natáhněte pás Theraband. Pomalu a kontrolovaně pohybujte protetickým chodidlem do strany a ujistěte se, že protetické chodidlo se pohybuje v přímce.

9. Překračování překážek

9. Překračování překážek

Na podlahu položte ve stejné vzdálenosti od sebe různé předměty (plastové hrnky nebo hračky) a překračujte je.

Při každém kroku zvedejte kolenní kloub do úrovně kyčle/pánve.

10. Další cvičení

10. Další cvičení

Ukročte stranou a přitom překřižte protetické chodidlo přes chodidlo na zdravé straně. Stáhněte svaly kolem pahýlu a pánve, čímž dosáhnete stability.

Další možnosti: překřížení chodidla na zdravé straně přes protetické chodidlo, úkroky, chůze po čáře, chůze pozpátku a dlouhé kroky.