Skip navigation
9

Poslání a základní hodnoty

Vize

Technický pokrok a možnosti zlepšování života lidí nás inspirují k prohlubování partnerských vztahů s lékaři a k navrhování těch nejdokonalejší ortopedických produktů a služeb, které umožňují lidem prožít život bez omezení.

Poslání

Poslání firmy Ossur je návrh kvalitních řešení, která využívají moderní technologii a vedou ke zlepšení mobility. Trvalou spolupráci budujeme na základě stanovených firemních hodnot a kompetencí. Realizací našeho poslání získáme úspěšné výsledky a uskutečníme naši vizi života bez omezení.

Politika kvality

Cílem je poskytování produktů a služeb, které překonávají očekávání zákazníků. Důsledně zaměřujeme pozornost na neustálé zlepšování, monitorujeme a reagujeme na potřeby, přičemž splňujeme základní normativní požadavky.

Základní hodnoty

Firma Ossur se zavázala k poskytování nových produktů a obchodních služeb navržených k maximalizaci přínosu pro pacienta a komerčního výsledku. Naše společná kultura je charakterizována iniciativou, ctižádostí, úsilím a spoluprací. Rozvíjíme pracovní prostředí, které je založeno na třech důležitých hodnotách.

Poctivost

Respektujeme fakta a skutečnosti, plníme sliby i požadavky a jsme schopni přiznat si neúspěchy. Ve firmě udržujeme upřímnou komunikaci vzájemným předáváním informací a respektováním pracovního zatížení ostatních. 

Skromnost

Zdroje využíváme s rozvahou. Zaměřujeme se na minimalizaci nákladů ve všech oblastech našeho podnikání prostřednictvím efektivní komunikace, připravenosti, plánování a optimalizace procesů.

Odvaha

Ochotně přijímáme změny a neustále usilujeme o zlepšování. Nepsaná pravidla jsou pro nás výzvou, prokazujeme iniciativu a riskujeme, naproti tomu přebíráme zodpovědnost za naše úmysly, rozhodování a činy.