Skip navigation
9

Össur Academy

Össur Academy je vzdělávací instituce, která poskytuje multidisciplinární týmovou podporu zdravotnickým i technickým pracovníkům v oboru a je zaměřena na další profesní rozvoj a získávání odborné kvalifikace. Ossur Academy zároveň informuje o nejnovějších možnostech v protetice i ortotice a seznamuje s jejich přínosem zástupce zdravotních pojišťoven, uživatele pomůcek a jejich příbuzné.

Össur Academy spolupracuje a udržuje dlouhodobé partnerské vztahy s předními univerzitami, vzdělávacími a rehabilitačními centry. Regionální střediska Ossur Academy v Kalifornii, Švédsku, Holandsku, Austrálii a nově také v Ossur Academy East Europe se sídlem v České republice nabízejí kombinaci teoretických a praktických multidisciplinárních vzdělávacích programů, které zabezpečují přední mezinárodní lektoři a konzultanti.

Össur Academy East Europe

Össur Academy East Europe nabízí vzdělávácí programy v oblastech anatomie a fyziologie, analýzy chůze, biomechaniky, klinického vyšetření a pooperační péče. Dále je činnost zaměřena na problematiku protéz dolní končetiny (konstrukce a biomechanika protéz, protetická fyzioterapie a škola chůze, sportovní protézy). Ossur Academy East Europe zajišťuje i klinickou podporu pro stávající produkty firmy Ossur (protetické a ortotické výrobky).

Středisko Össur Academy East Europe je moderně vybaveno pro školení a vzdělávání multidisciplinárních rehabilitačních týmů z oboru ortotiky a protetiky. Toto špičkové technologické centrum nabízí pro pořádání teoretických i praktických vzdělávacích programů následující vybavení:

Školení a přednášky:

  • Školicí místnost pro 40 účastníků
  • Interaktivní tabule SMART Board
  • Bezdrátový hlasovací systém
  • Dataprojektor, audiovizuální systém, vizualizér, digitální videokamera
  • Výukové PC stanice, Wi-Fi připojení
  • Samostatná kuchyňka

Praktická školení:

  • Vybavení pro nácvik chůze – bradlový chodník, nakloněná plošina a schody
  • Kinematický systém KINEView
  • Polohovací vyšetřovací lehátka
  • Trenažéry pro nácvik chůze, běhu a jízdy na kole

Navíc je k dispozici nově vybavené ortoticko-protetické pracoviště včetně autoklávové technologie a vývojového zařízení pro mechanické zkoušky protetických dílů.