Skip navigation
9

Firma Össur

Naše práce je zaměřena nejen na produkty, ale výraznou měrou i na jejich uživatele. Cílem je poskytnout jim komfort, jistotu a rehabilitaci – pomoci jim prožít život bez omezení. V každém okamžiku vývoje nového produktu nebo služby nezapomínáme na to, že tím pomáháme někomu jinému měnit způsob jeho života. Nelze si představit lepší obor než ten, ve kterém působíme.

Technický pokrok a možnosti zlepšování života lidí nás inspirují k prohlubování partnerských vztahů s lékaři a k navrhování těch nejdokonalejší ortopedických produktů a služeb. 

Jsme hrdi na to, že naše firma označená Světovým ekonomickým fórem jako „Technologický průkopník roku 2006“ je na předním místě v oblasti návrhu a funkce ortopedických produktů nové generace. Řada našich výjimečných myšlenek byla realizována prostřednictvém těch nejvhodnějších koncepcí. Naším záměrem je přispět k odstranění fyzických omezení způsobených určitými typy postižení a zpřístupnit moderní technologii široké skupině uživatelů.

Splnění těchto cílů je pro nás velkou výzvou. Spolupráce s našimi partnery, zákazníky, investory a uživateli našich produktů je způsob, jak chceme dosáhnout našich cílů. Těšíme se na to, že se k nám i vy připojíte na této důležité cestě.

Össur ve východní Evropě

Firma Össur rozvíjí svou činnost ve východní Evropě prostřednictvím své divize Ossur Europe se sídlem v Holandsku. Prodej a servis je v jednotlivých zemích zajišťován přes samostatné smluvní partnery.

ING corporation, s.r.o. - distributor firmy Össur v ČR a SR

Firma ING corporation, s.r.o. je výhradním distributorem firmy ÖSSUR v ČR a na Slovensku od roku 2000. Mimo obchodní a servisní činnost  v oblasti protetiky a ortotiky pro zákazníky v ČR a SR je firma ING corporation provozovatelem školícího střediska pro zákazníky z východní Evropy - Össur Academy East Europe.